لوگو
chi-bepousham2chi-bepousham2

سمينار برق كنترل برداري موتور القايي دوبل استاتور

سمينار برق كنترل برداري موتور القايي دوبل استاتور

دانلود سمينار برق كنترل برداري موتور القايي دوبل استاتور

سمينار برق كنترل برداري موتور القايي دوبل استاتور
دسته بندي سمينار برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 1182 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 77

سمينار برق كنترل برداري موتور القايي دوبل استاتور

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده:

در اين پايان نامه، كنترل برداري موتور القايي سه فاز دوبل استاتور با استفاده از دو سنسور جريان بررسي شده است. اين موتور القايي داراي دو سيم پيچي سه فاز در استاتور است كه نقطه نول آنها از هم ايزوله شده و 30 درجه الكتريكي باهم اختلاف فاز دارند. به علت ساختار ويژه اين ماشين، كاهش تعداد سنسورهاي جريان تاثير زيادي بر روي عملكرد كنترلي آن ندارد. سيم پيچي هاي ماشين به وسيله يك اينورتر شش فاز يا دو اينورتر سه فاز منبع ولتاژ كنترل شده با جريان تغذيه مي شود. در ادامه، سه موضوع كليدي بررسي مي شود: 1) مدل ديناميكي ماشين كه بر پايه سه فضاي برداري دو بعدي عمود برهم مي باشد. 2) چگونگي كاهش تعداد سنسورهاي جريان و نحوه انتخاب جريان هاي فاز و روش هاي كنترل جريان در كنترل برداري موتور القايي دوبل استاتور، بررسي شده است. 3) به دليل سادگي و بهتر بودن نتايج، از روش مدولاسيون پهناي پالس (PWM) تزريق كننده توالي صفر دوبل استفاده شده است.

مقدمه

با توجه به اينكه موتورهاي الكتريكي جايگاه ويژه اي در صنعت برق دارند، بنابراين رقابت زيادي بين انواع مختلف ماشين ها وجود دارد. موتورهاي AC سه فاز براي كاربردهاي صنعتي مناسب هستند اما در اين ميان، ماشين هاي چندفاز (با تعداد فازهاي بيشتر از سه) با وجود پيچيدگي زياد نسبت به موتورهاي سه فاز، كاربردهاي زيادي دارند. زيرا در جاهايي كه مزيت هاي ويژه مانند: نوسانات گشتاور كم، پايين بودن هارمونيك هاي جريان لينك DC، كاهش هارمونيك هاي جريان روتور و قابليت اطمينان بالا، مدنظر باشد، پيچيدگي زياد اين ماشين را در مقايسه با ماشين سه فاز توجيه مي كند. يكي از كاربردهاي مناسب براي اين ماشين ها، موارد جريان بالا است مانند وسايل نقليه الكتريكي، نيروي محركه كشتي يا لوكوموتيو. به طور كلي براي كاربردهاي توان بالا از موتورهاي چندفاز استفاده مي شود. بنابراين ساده سازي و بهينه كردن محركه اين ماشين از اهميت زيادي برخوردار است. در اين ميان، ماشين القايي شش فاز يكي از پركاربرد ترين نوع از ماشين هاي چندفاز است. كه در بسياري از مقالات و تحقيقات مورد مطالعه قرار گرفته است.

با توجه به قالب بندي سيم پيچي هاي استاتور، ماشين القايي شش فاز را مي توان به دو دسته تقسيم كرد:

موتور القايي شش فاز متقارن كه فاصله مكاني بين دو فاز متوالي استاتور برابر p/3 بوده و با فرض سينوسي بودن توزيع سيم پيچي ها، هردو سيم پيچي استاتور و روتور، شش فاز در نظر گرفته مي شود. سيم پيچي هاي استاتور اين ماشين معمولاً به صورت ستاره به يك نقطه نول مشترك وصل مي شوند.

موتور القايي شش فاز نامتقارن كه در واقع شكل خاصي از ماشين شش فاز است داراي دو سيم پيچي سه فاز در استاتور است كه به اندازه 30 درجه الكتريكي باهم اختلاف فاز داشته و نقطه نول دو سيم پيچي مجزا از هم مي باشد در حالي كه روتور اين ماشين قفسه اي بوده و همان روتور استفاده شده در ماشين القايي سه فاز مي باشد. اين ماشين در مقالات متعدد با نام هاي مختلفي مورد بحث قرار گرفته است كه در اين پايان نامه با نام ماشين القايي دوبل استاتور معرفي مي گردد.

دانلود سمينار برق كنترل برداري موتور القايي دوبل استاتور

سمينار برق كنترل و هدايت موشك هاي خارج از جو

سمينار برق كنترل و هدايت موشك هاي خارج از جو

دانلود سمينار برق كنترل و هدايت موشك هاي خارج از جو

سمينار برق كنترل و هدايت موشك هاي خارج از جو
دسته بندي سمينار برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 1978 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 112

سمينار برق كنترل و هدايت موشك هاي خارج از جو

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده:

در اين سمينار، مسئله كنترل و هدايت موشكهاي خارج از جو را بررسي خواهيم كرد . اين فضاپيماها در مسير بازگشت با اغتشاشاتي نظير اغتشاشات اتمسفري مواجه ميگردند كه در طي مسير آنها منجر به خطاي فرود ميگردد. لذا طراحي سيستم كنترل كه بتواند بر اين اغتشاشات فائق آيد ضروري به نظر ميرسد . در اين سمينار سعي بر اين خواهد شد با استفاده از يك سيستم كنترلي اين مسئله حل گردد.

مقدمه:

يكي از مسائل جالب و پيچيده در حوزه هوافضا، مسئله بازگشت به جو است . بسياري از وسائل پرنده پديده ي بازگشت به جو را تجربه نميكنند . مطالعهي اين پديده تنها در خصوص آن دسته از اجسام پرنده موضوعيت دارد كه از جو خارج شده و بازگشت به جو آنها به دلائلي اهميت دارد . به جز شهاب سنگها، موشكهاي بالستيك اولين اجسا مي بودند كه انسان مسئله ورود به جو آنها را تجربه نمود . هرچند تا قبل از سالهاي 1870 در رابطه با موشكها، فعاليتهاي تجربي و تئوريك مختلفي در اقضي نقاط دنيا در جريان بود، اما فعاليتهاي عمده از سال 1914ظاهر گرديد و مشكلات فني تحقق يافتن موشكهاي نيرومند از ميان برداشته شد. خصوصا از آغاز سال 1925 پيشرفتهاي قابل تمجيدي در مطالعه وتحقيق موشكهاي آزمايشي تحت رهبري فون براون در موسسه پرواز فضايي آلمان به دست آمد . طراحي سيستم كنترل بازگشت يكي از اصلي ترين حوزه هاي فناوري پروازهاي فضايي را شكل ميدهد. امروزه RV هاي پيشرفته نيازمند گونهاي از الگوريتمهاي كنترلي بوده كه عملكرد آن را در حضور اغتشاشات، بهينه نموده و منجر به فرود يا اصابت به هدفي مشخص با ارضاي قيودي در مسير پرواز شوند. در ماموريتهاي بازگشت از فضا، اين الگوريتمها با نياز به دوري از خروج مجدد از اتمسفر و بازگشت به فضا، پيچيده تر ميشود. طراحي سيستم كنترل يك RV مصالحه اي بين ويژگي هاي مختلف طراحي سازه اي پرنده و هدف ماموريت بوده، لذا طراح سيستم كنترل RV بايد يك مهندس سيستم قادر به فهم پديده هاي مختلف مرتبط باورود به جو، باشد.

دانلود سمينار برق كنترل و هدايت موشك هاي خارج از جو

سمينار برق عوامل موثر بر ناپايداري ولتاژ

سمينار برق عوامل موثر بر ناپايداري ولتاژ

دانلود سمينار برق عوامل موثر بر ناپايداري ولتاژ

سمينار برق عوامل موثر بر ناپايداري ولتاژ
دسته بندي سمينار برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 3195 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 125

سمينار برق عوامل موثر بر ناپايداري ولتاژ

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده 

تحقيق حاضر به مطالعه مفاهيم اساسي پايداري ولتاژ كه به طور مشخص در كتب مرجع و مقالات جديد معرفي شده اند پرداخته است. موضوعات جديد در زمينه مطالعات پايداري ولتاژ از جمله روش هاي مطالعه استاتيك و روش ها شناسايي نواحي در معرض ناپايداري و تكنيك هاي مانيتورينگ آنلاين پايداري ولتاژ بحث شده است. 

در قسمت هاي مختلف اين تحقيق از مقالات منتشر شده معتبر و جديد استفاده شده است و سعي شده تا تمام موضوعات مرتبط با مسئله، مورد اشاره قرار گيرند. 

پايداري ولتاژ سيستم عبارتست از توانايي سيستم قدرت براي نگهداشتن اندازه ولتاژ مناسب به گونه اي كه وقتي بار نامي سيستم افزايش پيدا كرده باشد، توان حقيقي منتقل شده به آن بار افزايش مي يابد. علت اصلي ناپايداري ولتاژ فقدان تامين توان راكتيو در سيستم است. 

پايداري ولتاژ را مي توان براساس زمان شبيه سازي به دو دسته تقسيم كرد: پايداري ولتاژ استاتيك و پايداري ولتاژ ديناميك. در منظر ديناميكي، مطالعات شامل اثرات ديناميكي مثل تپ ترانسفورمر، موتور القايي، بار و چيزهاي ديگر است. در حالي كه مطالعات استاتيكي تغييرات بار را به صورت يك فرآيند كند در يك بازه زماني طولاني در نظر مي گيرند. در بيشتر مشكلات سيستم قدرت، فروپاشي ولتاژ به صورت يك پديده استاتيكي تحقق پيدا كرده است.

مقدمه

مسئله ناپايداري ولتاژ داراي جنبه هاي عملي و تئوري مختلفي در مطالعات و شبيه سازي هاي سيستم قدرت است. بنابراين هركدام از مقالات و نشرياتي كه به اين موضوع پرداخته اند، اين مسئله را تنها از ديدگاه مورد نظر خود مورد بررسي قرار داده اند. هرچند اين مسئله يكي از مشكلاتي است كه سيستم قدرت از ابتدا دست به گريبان آن بوده است، اما تاثيرات منفي آن اخيرا بيشتر خود را نشان مي دهند. اين در حالي است كه براي ايجاد يك درك عميق از اين پديده بايد تا حدودي به تمام ابعاد آن اشراف داشت. به اين دليل در اين تحقيق سعي شده تا به جنبه هايي همچون اصول تئوري، مكانيزم هاي ديناميكي، روش هاي مقابله، روش هاي پيش بيني، مطالعه كامپيوتري و موارد ديگر پرداخته شود. به اين منظور مباحث مطرح شده در مقالات جديد و كتب منتشره در قالب فصل هاي مختلف در اين تحقيق ارائه مي شود. 

در فصل دوم مباني تئوري مسئله پايداري ولتاژ در سيستم هاي انتقال مطرح مي شود و مكانيزم هاي دخيل در وقوع يك ناپايداري ولتاژ معرفي مي شوند. 

در فصل سوم كنترل هاي اضطراري براي جلوگيري از وقوع فروپاشي و راه هاي مقابله با ناپايداري ولتاژ تشريح خواهند شد. 

به خاطر نقش مهم توان راكتيو در تعيين ولتاژ نقاط مختلف سيستم، يك فصل به بررسي مباحث توان راكتيو در پايداري ولتاژ اختصاص يافته است.

علاقه روبه رشد براي استفاده از انرژي باد در سيستم هاي قدرت و ناتواني مزارع باد در تامين توان راكتيو مورد نياز خود موضوعي است كه باعث شده در فصل پنجم به طور خاص به بررسي تاثير مزارع باد بر پايداري ولتاژ پرداخته شود. 

در فصل ششم يكي از موضوعات جديد مورد توجه، يعني پيش بيني وقوع ناپايداري ولتاژ و محاسبه سريع فاصله سيستم از نقطه بحراني (يا حاشيه اطمينان) مورد توجه قرار گرفته و چند معيار جديد پيش بيني معرفي شده اند.

دانلود سمينار برق عوامل موثر بر ناپايداري ولتاژ

سمينار برق روشهاي مدل سازي نور و فازي سيستم با تقريب خطي و محلي

سمينار برق روشهاي مدل سازي نور و فازي سيستم با تقريب خطي و محلي

دانلود سمينار برق روشهاي مدل سازي نور و فازي سيستم با تقريب خطي و محلي

سمينار برق روشهاي مدل سازي نور و فازي سيستم با تقريب خطي و محلي
دسته بندي سمينار برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 1073 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 57

سمينار برق روشهاي مدل سازي نور و فازي سيستم با تقريب خطي و محلي

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده

امروزه بشر در بسياري زمينهها, ارتباطات, مخابرات, ناوبري, جستجو, امداد, هواشناسي, تحقيقات و دفاع وابسته به ماهواره هاست. ماهوارههايي كه هر يك با هزينههاي چندين ميليون دلاري به بهره برداري رسيدهاند, داراي سيستمهاي كنترل, حفاظت و پشتيبان بسيار پيشرفته مي باشند. با اينحال در دو دهه اخير اختلالاتي در عملكرد آنها ديده شده كه ناشي از تغييرات هواي فضا است. هدف از اين تحقيق توسعه روشهاي هوشمند در پيشبيني پديدههاي هواي فضا، شامل فعاليت خورشيدي، فعاليت ژئومغناطيسي و طوفانهاي ژئومغناطيسي به روش نوروفازي خطي و محلي ميباشد. نتايج پيشبينيها بصورت مستقيم يا غيرمستقيم در توسعه سيستمهاي هشدار براي ماهواره ها بكار ميروند.

روشهاي پيش بيني هوشمند بخوبي در جهت افزايش قابليت تعميم مدلها توسعه يافته و نتايج چشمگيري را در افق پيشبيني يك مرحله اي نشان داده اند. و چون سيستمهاي پيشبين توسعه يافته بر اساس مدل فازي عصبي خطي محلي علاوه بر امكان اجرا با قدرت كم محاسباتي و حافظه، و توان پردازش حجم بسيار زياد دادهها، از قابليت تعميم بالايي نيز برخوردارند. الگوريتم هاي يادگيري براي اين مدلها از كمترين پارامترهاي قابل تنظيم برخوردار بوده و كاملا خودكارند.

مقدمه

تمايل جديدي كه در جهت عيني شدن، اخيرأ مطرح شده است استفاده از منطق فازي در تركيب با محاسبات عصبي و الگوريتم ژنتيك مي باشد.عمومأ منطق فازي ،شبكه هاي عصبي و الگوريتم ژنتيك به عنوان پايه و اساس تشكيل دهنده مي باشد.انچه كه به عنوان محاسبات نرم ديده مي شود، به حساب مي ايند.بر خلاف روشهاي متداول قديمي كه محاسبه سخت به شمار مي روند، محاسبات نرم با هدف به كاربردن تولرانس براي موارد عدم دقت در دنياي واقعي سازمان دهي شده است.اصول راهنماي محاسبات نرم عبارتند از در نظر گرفتن تولرانس براي عدم دقت،عدم اطمينان و تا حدي درست،به منظور دستيابي به توانايي رديابي ،مقاوم بودن و همچنين راه حل ارزان و سريع مي باشد،در بين تركيبات مختلفمربوط به محاسبات نرم ،موردي كه بيش از بقيه در اين زمان مورد توجه است تركيب منطق فازي و محاسبات عصبي مي باشد كه تحت نام سيستمهاي عصبي – فازي شناخته مي شوند.در منطق فازي چنين سيستمهايي نقش بسيار مهمي را در تاثير پذيري قوانين از مشاهدات بازي مي كنند.

تحقيقات شبكه هاي نوروفازي جديد مي باشد و اولين كتاب احتمالا توسط kasko (1992 بوده است.

شبكه هاي عصبي اين توانايي را دارا مي باشند كه يك تابع را تخمين بزنند .ولي غير ممكن است كه نتايج را بصورت زبان محاوره اي طبيعي بيان كنند.در ساخت مستقيم يك شبكه عصبي، اطلاعات مورد نياز جهت اموزش ارائه مي گرددو مدلهاي مات و مبهم و غير قابل درك بوجود مي ايد.ولي يك سيستم فازي به شما اجازه مي دهد كه از تجربه افراد خبره كه سيستم راتجربه كرده اند استفاده نماييد. قوانين فازي شامل بياني از جملات مي باشد كه تقريبا به زبان طبيعي مي باشند اما نمي توانند قوانينشان را ياد بگيرند.

تركِيب شبكه عصبي و منطق فازيدر مدلهاي نورو فازي يادگيري را به خوبي با قابيت خواندن تهيه مي كند. مهندسان كنترل اين فايده را پيدا مي كنند زيرا مدلها مي تواند با پردازش اپراتور بيان و تكميل شوند.

دانلود سمينار برق روشهاي مدل سازي نور و فازي سيستم با تقريب خطي و محلي

سمينار برق طراحي مدار مجتمع يكپارچه مبدل اندازه لكه و فتودتكتور موجبري

سمينار برق طراحي مدار مجتمع يكپارچه مبدل اندازه لكه و فتودتكتور موجبري

دانلود سمينار برق طراحي مدار مجتمع يكپارچه مبدل اندازه لكه و فتودتكتور موجبري

سمينار برق طراحي مدار مجتمع يكپارچه مبدل اندازه لكه و فتودتكتور موجبري
دسته بندي سمينار برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 1287 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 70

سمينار برق طراحي مدار مجتمع يكپارچه مبدل اندازه لكه و فتودتكتور موجبري

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده:

در اين پايان نامه، طراحي و شبيه سازي مبدل اندازه لكه مبتني بر مواد InP/InGaAsP در پنجره طول موج 1.55μm ارائه شده است. در ابتدا ساختار و عملكرد ادوات فعال و غيرفعال نوري كه داراي قابليت مجتمع سازي با مبدل اندازه لكه هستند، مورد بررسي قرار گرفته است. سپس طراحي يك مبدل اندازه لكه هيبريد بر پايه دو نوع تيپر افقي و عمودي به طول 2.2mm و 1.5mm و عرض ورودي 2μm و 10μm، براي ايجاد مود اصلي خروجي با پهناي پرتو گوسي 10μm*5μm بر روي زيرلايه n++-InP انجام شده است. براي اينكه بتوان ادوات فعال را در فركانس هاي بالاتر از 10GHz با يكديگر مجتمع سازي نمود نياز به زيرلايه نيمه عايقي InP(SI-InP مي باشد، لذا براي طراحي مبدل اندازه لكه بر روي زيرلايه SI-InP، بر اساس مفهوم ساختار ARROW، نوع و ضخامت لايه هاي ساختار مشخص گرديده و در دو سطح مقطع طولي و عرضي مبدل در نرم افزارهاي COMSOL و OPTIWAVE شبيه سازي انجام شده است. پس از انجام كليه شبيه سازي ها براي طول هاي مختلف تيپر و بررسي نمودارهاي حاصل از تغييرات ضريب شكست و ضخامت هاي مختلف لايه هاي مبدل، ساختار بهينه اي با تلفات تزويج كمتر از 1dB ايجاد شد. در انتها، قابليت مجتمع سازي مبدل با ادوات نوري همچون آشكارساز و ليزر توسط نرم افزار OPTIWAVE مورد بررسي قرار گرفته است.

مقدمه

رشد سريع مخابرات نوري، نياز به مجتمع سازي ادوات فوتونيكي بر روي يك تراشه جهت افزايش سرعت و كاهش هزينه بسته بندي را افزايش داده است . تزويج مؤثر همراه با تلفات كم از فيبر نوري به تراشه و بالعكس بخش عمده اي از هزينه ساخت و بسته بندي مدار مجتمع نوري را تشكيل مي دهد. در ابتدا از ميكرولنز و فيبر نوك تيز جهت كاهش تلفات تزويج استفاده شد اما اين تكنولوژي ها تلورانس تطبيق زيادي نياز داشته و هزينه بسته بندي را افزايش مي دهند. با استفاده از مبدل اندازه لكه به صورت مجتمع با ساير ادوات نوري، تزويج مؤثر از فيبر به تراشه ايجاد مي گردد.

در فصل يك، كليات اين سمينار شامل: هدف، پيشينه تحقيق بررسي شده است. در فصل دوم به بررسي عملكرد و ساختار ادوات نوري همچون آشكارساز و تقويت كننده نوري و ليزر، جهت مجتمع سازي با مبدل اندازه لكه پرداخته شده است. در فصل سوم، انواع روش هاي تزويج از فيبر به تراشه و ساختارهاي مختلف مبدل اندازه لكه ارائه گرديده است. در فصل پنجم به بيان نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات پرداخته شده است.

فصل اول: كليات

1-1) مقدمه:

عصر حاضر، به «عصر ارتباطات» نام گذاري شده است زيرا ارتباطات، عنصر مهم در اين عصر به شمار مي آيد. در عصر ارتباطات، سيستم مخابراتي، اطلاعات را از يك محل به محل ديگر جابجا مي كند ابتدا انتقال داده ها از طريق پالس هاي الكتريكي به صورت ديجيتال و آنالوگ صورت مي گرفت. سپس در سال 1940 اولين سيستم كابل كواكسيال به كار گرفته شد، پهناي باند اين سيستم توسط تلفات كابل محدود مي شد. به خصوص اين تلفات در فركانس هاي 10MHZ افزايش پيدا كردند، اين محدوديت منجر به پيشرفت سيستم هاي انتقال مايكرويو شد كه ارسال اطلاعات از طريق موج حامل با فركانس چند مگاهرتز تا چند گيگاهرتز انجام مي گرفت. اولين سيستم مايكرويو در فركانس 4GHZ در سال 1948 استفاده شد. در ارتباط مخابراتي مايكرويو، محيط ارتباطي فضاي آزاد، كابل كواكسيال و موجبرها مي باشند كه ابعاد كابل كواكسيال و موجبرها به فركانس موج حامل بستگي دارد. موجبرها بيشتر براي فواصل نزديك به طور مثال بين آنتن و سيستم گيرنده و فرستنده و كابل هاي كواكسيال براي فواصل نزديك و دور (ارتباط بين دو شهر و حتي بين دو قاره) به كار برده مي شود.

تا سال 1950 منبع نور كوهرنس و سيستم انتقال نور مناسب وجود نداشت. بنابراين امكان استفاده از امواج نوري به عنوان حامل نبود. با اختراع ليزر توسط maiman در سال 1960، مشكل وجود منبع نور كوهرنس حل شده و نياز به انتقال نور، افزايش يافت.

دانلود سمينار برق طراحي مدار مجتمع يكپارچه مبدل اندازه لكه و فتودتكتور موجبري

سمينار برق طراحي بازار حراج خدمات جانبي در سيستمهاي تجديد ساختار يافته قدرت

سمينار برق طراحي بازار حراج خدمات جانبي در سيستمهاي تجديد ساختار يافته قدرت

دانلود سمينار برق طراحي بازار حراج خدمات جانبي در سيستمهاي تجديد ساختار يافته قدرت

سمينار برق طراحي بازار حراج خدمات جانبي در سيستمهاي تجديد ساختار يافته قدرت
دسته بندي سمينار برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 4781 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 88

سمينار برق طراحي بازار حراج خدمات جانبي در سيستمهاي تجديد ساختار يافته قدرت

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده

به منظور بررسي تاثير بازارهاي خدمات جانبي و انرژي در يكديگر، دو بازار خدمات جانبي رزرو گرم و خدمات جانبي توان راكتيو مورد بررسي و شبيه سازي قرار گرفته اند و تاثير اجراي آنها در بازار پيشروي انرژي مورد مطالعه قرار گرفت. در بررسي تاثير بازار رزرو چرخان در بازار انرژي، مدل بازار پيشروي انرژي مورد استفاده بوده كه مدلي يكسويه و بر پايه پخش بار dc در شبكه بوده و براي دوره زماني روز آتي نيازهاي انرژي شبكه را برآورده مي سازد. براي تامين رزرو مورد نياز شبكه، دو ساختار كلي مورد توجه قرار گرفته است. ساختار اول كه بر پايه ساختار سنتي تامين رزرو است، يكي از بزرگترين واحدهاي شبكه را مسئول تامين رزرو مورد نياز شبكه مي كند. ساختار دوم كه مدلي بر پايه بازار است، رزرو مورد نياز شبكه را توسط بازارهاي همزمان يا غير همزمان انرزي و بر اساس پيشنهاد قيمت شركت كنندگان در بازار انرژي و رزرو، تسويه مي كند. در بازار همزمان، انرژي و رزرو به صورت همزمان تسويه مي شوند در حالي كه در بازار غير همزمان، ابتدا بازار انرژي اجرا شده و پس از تعيين ظرفيت پذيرفته شده بازيگران در بازار انرژي، واحدهايي كه ظرفيت فروخته نشده دارند اقدام به شركت و ارائه قيمت در بازار رزرو مي نمايند و بازار رزرو جداگانه اي اجرا شده و رزرو پذيرفته شده هر واحد تعيين مي گردد.

در بررسي تاثير بازار توان راكتيو در بازار انرژي، مدل بازار پيشروي انرژي مورد استفاده مدلي يكسويه و بر پايه پخش بار ac در شبكه بوده و براي دوره زماني ساعت آتي نيازهاي انرژي شبكه را برآورده مي كند. براي تامين توان راكتيو مورد نياز شبكه، دو ساختار وضع قانون اجباري براي تامين بار راكتيو شبكه و اجراي بازار توان راكتيو براي تامين بار راكتيو شبكه مورد توجه قرار گرفته است. بررسي ها در اين بخش بدين ترتيب است كه در ابتدا ضمن اجراي بازارهاي انرژي و خدمات جانبي، انديس هاي اقتصادي شبكه مورد بررسي قرار مي گيرند. در ادامه ضمن انتخاب سناريوهاي زمان حقيقي محتمل، نظير افزايش بار از ميزان مورد پيش بيني يا خروج يك خط، كيفيت بهره برداري از شبكه با و بدون استفاده از بازارهاي خدمات جانبي مورد بررسي قرار مي گيرد. 

مقدمه

چندي است كه بازارهاي مخلتف براي مبادله انرژي الكتريكي، خدمات انتقال و خدمات جانبي مرتبط با انرژي نظير رزرو انرژي الكتريكي، توان راكتيو، كنترل فركانس و … در گوشه و كنار دنيا رواج پيدا كرده است. منظور از شكل گيري بازار، به وجود آمدن ساز و كاري براي خريد برق از توليد كنندگان اين كالا از طريق برگزاري مناقصه و فروش آن به خريداران – درصورت وجود- از طريق مزايده يا برقراري

محيطي براي حراج آزاد برق است. وقوع چنين روندي در زمينه كالاي برق باعث تغيير ات اساسي در ساختار برنامه ريزي، بهره برداري و تصميم سازي در زمينه صنعت برق شده است. 

شكل گيري هر يك از اين بازارها با هدفي خاص بوده و منحصر به هر منطقه مي باشد اما دليلي كه به طور عمده در شكل گيري بازارهاي مختلف قابل مشاهده است، كمبودها و نواقصي است كه درگير مسئله تامين انرژي بوده است. كمبودهايي كه از جمله آنها مي توان به نقص سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي، نبود راهكاري مناسب جهت جذب سرمايه هاي بخش خصوصي، چالش هاي سياسي، فرهنگي

و منطقه اي در تصميم سازي ها و برنامه ريزي هاي بلند مدت شبكه و عدم شفافيت در روند مالي انرژي الكتريكي از سرمايه گذاري تا تامين انرژي الكتريكي مصرف كننده هاي نهايي اشاره كرد. لذا شكل گيري بازارهاي مختلف در هر كجاي دنيا با هدف برطرف نمودن اين نواقص و ساير نواقص موجود در سيستم بهره برداري سنتي مد نظر قرار گرفت.

دانلود سمينار برق طراحي بازار حراج خدمات جانبي در سيستمهاي تجديد ساختار يافته قدرت

سمينار برق تشخيص چهره انسان

سمينار برق تشخيص چهره انسان

دانلود سمينار برق تشخيص چهره انسان

سمينار برق تشخيص چهره انسان
دسته بندي سمينار برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 3546 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 53

سمينار برق تشخيص چهره انسان

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده: 

در حاليكه روش هاي بيشماري براي شناسايي چهره در تصاوير رنگي و خاكستري ارائه شده است فقدان يك مرور به روز براي اين روش احساس مي شود. نخستين مرور از روش هاي اوليه تشخيص چهره در سال 1991 ارائه شده است. در سال 2002 نيز مرور جامعهي روي روش هاي تشخيص چهره موجود تا آن زمان انجام دادند. به طور كلي عملكرد روش هاي تشخيص چهره را مي توان با دو نوع خطا تحليل نمود: 

1- منفي نادرست: جزئي از تصوير كه چهره است و توسط روش به عنوان ناحيه غير چهره طبقه بندي مي گردد و سبب كاهش نرخ شناسايي مي شود. 

2- مثبت نادرست: ناحيه اي از تصوير كه شامل چهره نمي باشد اما چهره گزارش مي گردد. 

ارزيابي موثر بايستي اين دو عامل را به صورت توامان مد نظر قرار دهد براي مثال در يك  روش مي توان پارامتر ها را طوري تنظيم كرد كه تمام زير تصاوير حاصله از يك تصوير به عنوان چهره گزار كند كه سبب نرخ شناسايي صد در صد مي گردد در حاليكه نرخ شناسايي ناردست نيز بسيار بالا است. حالت بهين اين است كه نرخ شناسايي صحيح صد باشد و نرخ شناسايي نادرست صفر باشد. 

مقدمه: 

با وجود بيش از 150 شيوه براي تشخيص چهره تحقيقات در اين زمينه از پويايي بسيار زيادي برخوردار است. شناسايي تصوير را مي توان به عنوان يك مسئله تشخيص دو كلاسي در نظر گرفت كه در آن نواحي مختلفي تصوير به عنوان صورت يا غير صورت طبقه بندي مي شود. تغييرات درون كلاسي، كلاس غيرچهره بسيار زياد است. اين تغييرات درون كلاسي زياد را مي توان به وسيله مجموعه بسيار بزرگي از تصاوير نشان داد. اين مسئله سبب مي گردد بسياري از روش هاي متداول براي تشخيص شي قابل اعمال به اين مسئله نباشد.

دانلود سمينار برق تشخيص چهره انسان

سمينار برق تشخيص پالس هاي كد شده و فاقد كد دريافتي از خروجي I&Q

سمينار برق تشخيص پالس هاي كد شده و فاقد كد دريافتي از خروجي IQ

دانلود سمينار برق تشخيص پالس هاي كد شده و فاقد كد دريافتي از خروجي I&Q

سمينار برق تشخيص پالس هاي كد شده و فاقد كد دريافتي از خروجي IQ
دسته بندي سمينار برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 632 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 80

سمينار برق تشخيص پالس هاي كد شده و فاقد كد دريافتي از خروجي I&Q 

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده 

از مهمترين موضوعات در بحث مخابرات نظامي، مباحث مربوط به كشف، شناسايي و شنود سيستم هاي مخابراتي و به خصوص سيستمهاي راداري (به طور عام تشعشع كننده) ميباشد. يكي از اركان اين زمينه، رادارهاي پسيو (رادارياب هاي پسيو) است كه امكان كشف موقعيت رادارها و اهداف تشعشع كننده را فراهم مي سازد. در اين سيستم ها از روش هاي متنوعي براي آشكارسازي اهداف استفاده مي شود كه مبتني بر اطلاعات مختلف مي باشد. روش هاي مبتني بر اختلاف زمان ورود پالس دريافتي (TDOA) از مهم ترين اين روش هاست. با توجه به اينكه اغلب تشعشع كننده ها پالسي مي باشند، يكي از كارهاي مهم در سيستم هاي مذكور تشخيص كدشده يا فاقد كد بودن پالس هاي مذكور مي باشد. در سيستم هاي رادارياب غيرفعال مبتني بر TDOA، تشخيص اين مسئله باعث كاهش چشمگير زمان محاسبات و به تبع آن افزايش احتمال آشكارسازي مي شود. براي رسيدن به اين منظور، در اين تحقيق تلاش شده تا روشي ساده و سريع براي تشخيص وجود يا عدم وجود كد در پالس ارائه شود به طوريكه روش ارائه شده براي هر دو حالت مناسب باشد. اين كار با استفاده از تبديل فوريه انجام شده است و نتيجه آن نشان دهنده آن است كه عليرغم سادگي، نتايج حاصل از اين روش داراي دقت قابل قبولي است. 

مقدمه 

يكي از مهمترين موضوعات در بحث مخابرات نظامي، مباحث مربوط به كشف، شناسايي و شنود سيستمهاي مخابراتي و به خصوص سيستمهاي راداري (به طور عام تشعش عكننده) ميباشد. اهميت اين موضوع به حدي زياد شده است كه امروزه استفاده از اين سيستمها به عنوان يكي از اركان نبرد محسوب ميشود. سه گروه عمده از اين سيستم ها، رادارياب هاي غيرفعال (Passive) و سيستم هاي پشتيباني الكترونيكي (ESM) و الينت (Elint) مي باشند. رادارياب هاي غيرفعال وظيفه شناسائي موقعيت تشعشع كننده هاي (رادار) سطحي (زميني و دريائي) و هوائي را دارند و اين كار را توسط سايت هاي خود و با استفاده از سيگنال هاي تشعشع شده در باندهاي فركانسي مختلف از اين سيستمها انجام ميدهند. بر اين اساس و با توجه به غيرفعا ل بودن (عدم ارسال سيگنال)، به اين سيستم ها رادارياب نيز ميگويند. تشخيص موقعيت در اين سيستم ها به صورت دوبعدي (حداقل با 3 سايت) و سه بعدي (حداقل با 4 سايت) مي باشد. 

يكي از روش هاي رايج در اين سيستم ها براي تعيين موقعيت تشعشع كننده، استفاده از اختلاف زمان دريافت سيگنال (TDOA) در سايت هاي مختلف اين سيستم است. اين سيستم با محاسبه TDOA و استفاده از برخي معادلات هندسي مربوط به هذلولي فرايند مكان يابي را اجرا م ينمايد. لازم به ذكر است كه از هذلولي براي صفحه و از هذلول يگون براي حجم استفاده مي شود. معادله اصلي براي اين نوع مكان يابي (در صفحه) به صورت رابطه 1 مي باشد. 

دسته دوم، ESM، بر روي مشخصات الكترومغناطيسي سيگنال دريافتي تمركز دارند، بدين صورت كه با آناليز سيگنال هاي دريافتي و استفاده از مشخصه ها و پارامترهاي آنها، نظير فركانس، PRF و ديگر پارامترها، نوع تشعشع كننده را مشخص مي كنند. اين سيستم ها معمولاً تنها سمت هدف را مشخص مي كنند. گروه سوم، الينت، به نوعي تكامل يافته سيستم هاي ESM ميباشند و همانند آنها بر روي مشخصه هاي الكترومغناظيسي سيگنال دريافتي جهت تعيين نوع تشعش عكننده تمركز دارند. تفاوت اساسي اين سيستم با ESM در دقت و كار Online و Offline، بدين صورت كه اين سيستم دقت بالاتري داشته ولي به صورت Offline كار مي كند.

دانلود سمينار برق تشخيص پالس هاي كد شده و فاقد كد دريافتي از خروجي I&Q

سمينار برق بررسي طراحي ماتريس وزن دهي در تنظيم كننده هاي مربعي خطي

سمينار برق بررسي طراحي ماتريس وزن دهي در تنظيم كننده هاي مربعي خطي

دانلود سمينار برق بررسي طراحي ماتريس وزن دهي در تنظيم كننده هاي مربعي خطي

سمينار برق بررسي طراحي ماتريس وزن دهي در تنظيم كننده هاي مربعي خطي
دسته بندي سمينار برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 1715 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 31

سمينار برق بررسي طراحي ماتريس وزن دهي در تنظيم كننده هاي مربعي خطي

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده:

با توجه به مشكلات طراحي ماتريس هاي وزني براي LQR، راهكاري مبتني بر يك الگوريتم تكامل تدريجي چند منظوره پيشنهاد مي گردد. ماتريس هاي وزن دهي LQR كنترل فيدبك حالت و كنترك كننده بهينه از طريق بنا كردن مدل بهينه سازي با اهداف چند منظوره و با استفاده از MOEA به دست مي آيد كه موجب مي شود سيستم كنترلي ساخته شده به صورت همزمان به معيارهاي عملكرد درخواست شده نائل گردد. كنترلر براي سيستم پاندول معكوس دوبل با استفاده از روش پيشنهاد شده طراحي شده است. نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه زمان خيز و اورشوت كوچكتر از روش طراحي ماتريس وزن دهي LQR در جايابي و تعيين قطب ها دارد. بنابراين صحت روش ارائه شده مورد تائيد قرار مي گيرد. 

مقدمه: 

در ميان روش هاي طراحي سيستم كنترل فيدبك چند متغيره، محققين روي طراحي مبتني بر LQR بيشتر متمركز شده اند زيرا دارا حاشيه دامنه بي نهايت و حاشيه فاز بيشتر از 60 درجه مي باشد. 

طراحي ماتريس هاي وزن دهي Q و R در توابع هزينه مربعي خطي وقتي از LQR استفاده مي شود چندان ساده نيست. روش هاي متداول مبتني بر تجربه هاي صنعتي و نيز روش سعي و خطا، پيچيدگي طراحي را به داخل پروسس مي برد. بدين خاطر گاهي استفاده از الگوريتم ژنتيك و نيز استفاده از جايابي قطب براي طراحي ماتريس وزن دهي LQR پيشنهاد مي گردد. 

MOEA در ميان روش هاي حل مسائل بهينه سازي با اهداف چند منظوره مزاياي ويژه اي دارد و مي تواند تعدادي جواب بهينه پارتو را در يك زمان به دست آورد. در سال هاي اخير دو محقق چيني MOEA را بر پايه بهينه سازي با اهداف چند منظوره در حوزه كنترل به كار بردند و به نتايج تحقيقي ارزشمندي دست يافتند. 

Qingliang و MOEA را براي كنترل هيبريدي H& / H2 به كار برد. كه نتايجي بهتر از روش LMI به دست آورد. Zhenyu Zhou و MOEA را براي بهينه سازي پارامترهاي كنترل FACTS به كار برد، كه مشكل عملكرد هماهنگ تريستور جبران كننده سري كنترل شده و جبران كننده VAR ايستا را برطرف كرد. Bufu Huang و MOEA را براي بهينه سازي پارامترهاي كنترل قدرت از سري وسائل الكتريكي هيبريدي به كار برد. 

كارهاي مفيد ديگري نيز با استفاده از روش MOEA توسط A.Gambier و Low در صنايع مختلف انجام شده است.

دانلود سمينار برق بررسي طراحي ماتريس وزن دهي در تنظيم كننده هاي مربعي خطي

سمينار برق بررسي شاخص هاي پايداري ولتاژ در سيستمهاي قدرت

سمينار برق بررسي شاخص هاي پايداري ولتاژ در سيستمهاي قدرت

دانلود سمينار برق بررسي شاخص هاي پايداري ولتاژ در سيستمهاي قدرت

سمينار برق بررسي شاخص هاي پايداري ولتاژ در سيستمهاي قدرت
دسته بندي سمينار برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 1202 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 64

سمينار برق بررسي شاخص هاي پايداري ولتاژ در سيستمهاي قدرت

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده:

پديده ناپايداري ولتاژ از دهه هاي آغازين قرن بيستم و با رشد صنعت برق مورد توجه محققان، علاقه مند در اين زمينه قرار گرفت و در طول دهه هاي گذشته روشهايي براي تشخيص اين پديده و جلوگيري از آن ارائه شده است. از طرف ديگر در شبكه هاي امروزي به دليل رشد كم سيستمهاي قدرت در برابر افزايش مصرف و از طرفي حركت به سمت سيستمهاي تجديد ساختار يافته، سبب افزايش فشار بر سيستمهاي قدرت شده است بنابراين يكي از مهمترين دغدغه هاي صنعت برق بحث پايداري ولتاژ ميباشد. اين نكته باعث شده تا بار ديگر نظر محققان به اين مسئله جلب شود. و باعث ارائه روشهاي تازه اي براي تشخيص پديده ناپايداري ولتاژ گرديده است كه پيچيدگي و محاسبات زياد روشهاي گذشته را نداشته و كاركرد قابل قبولي در نتيجه هاي بدست آمده از آنها ديده ميشود. بنابراين در اين پايان نامه به كمك تعدادي از اين روشها به بررسي تشخيص پديده ناپايداري ولتاژ پرداخته خواهد شد.و در مواردي كاركرد آنها بهبود داده خواهد شد.

روشهاي بررسي شده در اين پايان نامه به دو دسته شاخصهاي شين و شاخصهاي خط تقسيم شده و در يك شبكه استاندارد پياده سازي خواهند شد. از آنجا كه پديده ناپايداري ولتاژ بطور عمده مربوط به ناحيه هاي بار بوده و به مشخصه بار بستگي دارد خواهيم ديد كه شاخصهاي شين نسبت به شاخص هاي خط داراي كاركرد بهتري هستند و پاسخ بدست آمده از آنها از دقت بيشتري برخوردار است. از بين شاخصهاي شين شاخص VSLBI و ZL/Zs داراي كاركرد بهتري هستند و در هردو حالت اغتشاش كوچك و بزرگ به خوبي جواب خواهند داد. هرچند اين شاخصها در بارهاي وابسته به ولتاژ به درستي كار نخواهند كرد اما پس از بهبود آنها توسط روشهاي پيشنهادي به پاسخهاي خوبي خواهند رسيد. البته ديگر شاخصهاي شين بررسي شده نيز تا حدودي درست جواب خواهند داد. اما در برخي حالتها ايرادهايي ديده ميشود كه باعث شده كاركرد كلي آنها همچون دو شاخص پيشين نباشد.

از بين شاخصهاي خط، شاخص LQP در هر دو حالت اغتشاش كوچك و بزرگ جوابهاي بهتري نسبت به ديگر شاخصها از خود نشان خواهند داد. البته شاخصهاي FVSI و Lmn هم دقت خوبي دارند اما در مقايسه با LQP  با مقداري خطا پاسخ خواهند داد.

مقدمه:

پايداري سيستم قدرت از دهه هاي آغازين قرن گذشته به عنوان يك مسئله مهم در امنيت بهره برداري از سيستمهاي قدرت، شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته است. بسياري از خاموشي هاي سراسري كه در شبكه هاي قدرت مختلف دنيا رخ داده است، به دليل ناپايداري سيستم قدرت بوده و توجه بسياري از صنايع و شركت هاي برق را به اين مساله معطوف نموده است. گسترش سيستم هاي قدرت به دنبال افزايش خطوط ارتباطي و ايجاد شبكه هاي به هم پيوسته، استفاده از تكنولوژي هاي جديد در كنترل و حفاظت شبكه و افزايش ميزان تقاضا و به دنبال آن بهره برداري از سيستم با حاشيه پايداري كم، به خصوص در سيستم هاي تجديد ساختار يافته، انواع مختلف ناپايداري ها در سيست مهاي قدرت به همراه داشته است. به عنوان مثال، پايداري ولتاژ، پايداري فركانس و نوسانات بين ناحيه اي بيش از گذشته دغدغه مهندسين سيستم هاي قدرت را برانگيخته است. بنابراين فهم و درك صحيح از انواع ناپايداري ها و چگونگي به وقوع پيوستن آنها جهت طراحي و بهره برداري سيستم هاي قدرت، بسيار ضروري است.

همان گونه كه بيان گرديد، يكي از انواع ناپايداري ها در شبكه هاي قدرت، ناپايداري ولتاژ است. در سال هاي اخير با توجه به رشد ميزان مصرف و هزينه بالاي احداث نيروگاه ها و خطوط انتقال، به ويژه در سيستم هاي تجديد ساختار يافته، بعضاً بهره برداري شبكه هاي قدرت تا نزديكي حداكثر ظرفيت نيروگاه ها و خطوط شبكه انجام مي گيرد كه در نتيجه شبكه تحت فشار زيادي قرار گرفته و از لحاظ ولتاژي دچار مشكل خواهد شد. وقوع خاموشي هاي سراسري اخير در برخي شبكه هاي قدرت مهم دنيا مانند فروپاشي ولتاژ در كشور شيلي و فروپاشي شبكه شمال شرق آمريكا و كانادا در آگوست سال 2003 و فروپاشي شبكه قدرت جنوب ايتاليا در سپتامبر سال 2003 گوياي اين مطلب مي باشند. به همين دليل، بحث ناپايداري ولتاژ در سال هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. از طرف ديگر همانطور كه مي دانيد سيستم هاي قدرت قسمت زيادي از انرژي مورد نياز ما را فراهم مي كنند هنگامي كه سيستم قدرت دچارناپايداري و فروپاشي شود ديگر سيستم هاي مهم همچون سيستم هاي حمل و نقل الكتريكي، چراغ راهنماها و سيستم هاي امنيتي و سيستم آب رساني شهري و غيره هم دچار مشكل خواهند شد در نتيجه فروپاشي سيستم هاي قدرت باعث بروز مشكلات بزرگي ميشود كه اهميت توجه به اين موضوع را نشان مي دهد.

در كشور ما نيز، با توجه به افزايش ميزان مصرف و هزينه بالاي احداث خطوط و نيروگاه هاي جديد، به ناچار بايستي در آينده اي نه چندان دور، بهره برداري از شبكه در ظرفيت بالاتر انجام گيرد. در نتيجه در اين پايان نامه به بررسي روش هاي تشخيص پديده ناپايداري ولتاژ پرداخته خواهد شد.

دانلود سمينار برق بررسي شاخص هاي پايداري ولتاژ در سيستمهاي قدرت


۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۸ | ۳۹ | ۴۰ | ۴۱ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۵ | ۴۶ | ۴۷ | ۴۸ | ۴۹ | ۵۰ | ۵۱ | ۵۲ | ۵۳ | ۵۴ | ۵۵ | ۵۶ | ۵۷ | ۵۸ | ۵۹ | ۶۰ | ۶۱ | ۶۲ | ۶۳ | ۶۴ | ۶۵ | ۶۶ | ۶۷ | ۶۸ | ۶۹ | ۷۰ | ۷۱ | ۷۲ | ۷۳ | ۷۴ | ۷۵ | ۷۶ | ۷۷ | ۷۸ | ۷۹ | ۸۰ | ۸۱ | ۸۲ | ۸۳ | ۸۴ | ۸۵ | ۸۶ | ۸۷ | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | ۹۶ | ۹۷ | ۹۸ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۱۰۱ | ۱۰۲ | ۱۰۳ | ۱۰۴ | ۱۰۵ | ۱۰۶ | ۱۰۷ | ۱۰۸ | ۱۰۹ | ۱۱۰ | ۱۱۱ | ۱۱۲ | ۱۱۳ | ۱۱۴ | ۱۱۵ | ۱۱۶ | ۱۱۷ | ۱۱۸ | ۱۱۹ | ۱۲۰ | ۱۲۱ | ۱۲۲ | ۱۲۳ | ۱۲۴ | ۱۲۵ | ۱۲۶ | ۱۲۷ | ۱۲۸ | ۱۲۹ | ۱۳۰ | ۱۳۱ | ۱۳۲ | ۱۳۳ | ۱۳۴ | ۱۳۵ | ۱۳۶ | ۱۳۷ | ۱۳۸ | ۱۳۹ | ۱۴۰ | ۱۴۱ | ۱۴۲ | ۱۴۳ | ۱۴۴ | ۱۴۵ | ۱۴۶ | ۱۴۷ | ۱۴۸ | ۱۴۹ | ۱۵۰ | ۱۵۱ | ۱۵۲ | ۱۵۳ | ۱۵۴ | ۱۵۵ | ۱۵۶ | ۱۵۷ | ۱۵۸ | ۱۵۹ | ۱۶۰ | ۱۶۱ | ۱۶۲ | ۱۶۳ | ۱۶۴ | ۱۶۵ | ۱۶۶ | ۱۶۷ | ۱۶۸ | ۱۶۹ | ۱۷۰ | ۱۷۱ | ۱۷۲ | ۱۷۳ | ۱۷۴ | ۱۷۵ | ۱۷۶ | ۱۷۷ | ۱۷۸ | ۱۷۹ | ۱۸۰ | ۱۸۱ | ۱۸۲ | ۱۸۳ | ۱۸۴ | ۱۸۵ | ۱۸۶ | ۱۸۷ | ۱۸۸ | ۱۸۹ | ۱۹۰ | ۱۹۱ | ۱۹۲ | ۱۹۳ | ۱۹۴ | ۱۹۵ | ۱۹۶ | ۱۹۷ | ۱۹۸ | ۱۹۹ | ۲۰۰ | ۲۰۱ | ۲۰۲ | ۲۰۳ | ۲۰۴ | ۲۰۵ | ۲۰۶ | ۲۰۷ | ۲۰۸ | ۲۰۹ | ۲۱۰ | ۲۱۱ | ۲۱۲ | ۲۱۳ | ۲۱۴ | ۲۱۵ | ۲۱۶ | ۲۱۷ | ۲۱۸ |
chi-bepousham2chi-bepousham2